ભુસાઇ ગયેલી ફાઇલો પાછી મેળવો

ગઇ કાલે સર્ફીંગ કરતા કરતા આ ખુબ જ ઉપયોગી સોફ્ટ્વેર મળી આવ્યો..તમે પણ અહીથી ડાઉનલોડ કરી સકો છો.આ સોફ્ટવેર ની મદદ થી તમે કોઈપણ ડીલીટ થયેલી ફાઈલને પછી મેળવી શકો છો. ઘણી વખત તો ફોરમેટ કરેલી હાર્ડડિસ્ક/મેમરીકાર્ડ માંથી પણ ફાઈલો રીકવર થયેલી  છે. આ સોફ્ટવેર પેન ડ્રાઈવ માંથી પણ ફાઈલ ને રીકવર કરી આપે છે.

આ રહી લિંક :: Download From Here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s