ડોમેઇન નેમ એટલે શુ? ડોમેઇનર કેવી રીતે બનશો?

ડોમેઇન નેમ એ ઇન્ટર્નેટ ની એક પ્રકાર ની નામ આપવાની પદ્ધ્તી છે જેવી રીતે દરેક વસ્તુ નુ નામ હોય છે.તે ડીએનએસ ના નામ થી ઓલ્ખાતી પદ્ધતી ના આધારે કામ કરે છે.દરેક કોમ્પ્યુટર એક આઇ.પી. એદ્રેસ ધરાવતુ હોય છે પણ વ્યવ્હારુ રીતે સરળતા પડે એ માટે તેનુ કોઇ એક નામ હોય છે.જેમ કે ગુગલ નુ આઇ.પી. એડ્રેસ 64.233.191.255 છે.
ડોમેઇન નેમ ના ઘણા બધા ઉપયોગ થતા હોય છે .તેમજ ઘણા બધા પ્રકાર ના ડોમેઇન એક્ષેઇન્ટેસન પણ હોય છે.જેમ કે .કોમ , .ઇન , .ઓઆજી ,.કો.ઇન વગેરે…..

કોઇ વ્યક્તી ડોમેઇન ને હોસ્ટીન્ગ કરી ને વેબ સાઇટ બનાવે છે તો વળી કોઇ તેને પાર્કીન્ગ મા મુકી ને કમાણી કરે છે.અમુક વ્યક્તિ જે ડોમેઇન મા
રોકાણ કરતા હોય છે તે ડોમેઇનર તરિકે ોલ્ખય છે ને ઘણ લોકો હજારો રોકીને કરોડો કમાતા હોય છે જેમ કે Sarees.in માલિકે સાડા ચાર લાખ રુપિય મા તેમ્નુ ડોમેઇન 2011 મા વેચેલુ.કોઇ પણ વિધ્યાર્થી આ ધન્ધો કરી સકે છે.આના માટે કોઇ મોટુ રોકાણ કરવુ પડ્તુ નથી કે અનુભવ ની જરુર નથી.એક વખત ફક્ત રુપિયા ૫૦૦ નુ રોકાણ કરવાનુ રહે છે.

Advertisements

One thought on “ડોમેઇન નેમ એટલે શુ? ડોમેઇનર કેવી રીતે બનશો?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s