મારા વિચારો

આજે બપોરે બેઠા બેઠા ભૂતકાળ વાગોળી રહ્યો હતો અને વિચારતો હતો કે, આજથી ૬ વર્ષ પહેલા (વિદેશ ગમન કર્યા પહેલા) મને કેટલું ઓછું જ્ઞાન હતું આ વિષય પર! તે સમયે જ્યારે કોઈ વિદેશ જતું હોય કે વિદેશ થી આવ્યું હોય તેના માટે મારી પાસે હજારો પ્રશ્નોની, પ્રશ્ન પુસ્તક દિમાગ માં તૈયારજ રહેતી. આજે વિચારું છું તો ખરેખર મને મારી એ હાલત પર હસવું આવે છે.

પણ જે હોય તે, એક વાત હકીકત છે કે, જે જ્યારે સમજાવાનું હોય ત્યારે આપો આપ સમજાઈ જાય છે. પણ જો તેવા વખત માં કોઈ થોડો ઘણો ઈશારો કરે તો માણસ સફળતા તરફ થોડી ઝડપથી પ્રયાણ કરી શકે છે. આજ ના ટાઈટલ મુદ્દા વિષે કદાચ ઘણા બધા લોકો ઘણું બધું જાણતા હશે પણ એક એવો વર્ગ પણ છે ક્યાંક દુર દરાજ માં કે જેને આ બાબત વિષે જાણવું છે પણ માધ્યમ નો અભાવ નડી રહ્યો છે. બસ મિત્રો આપણે આવા લોકો ના સુધી સાચી અને…

View original post 612 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s