ઇન્ટરનેટ પર વેપાર...ગુજરાતીમાં

Taxes---Taxes..Everywhere!

તમે શું કરો છો?
વેપાર-ધંધો.
તો વ્યવસાયવેરો ચૂકવો

વેપાર-ધંધામાં શું કરો છો?
જીવનજરૂરી વસ્તુઓ વેચુ છું.
તો પછી સેલ્સ-ટેક્સ (વેચાણવેરો) ચૂકવો

આ વસ્તુઓ તમે ક્યાંથી લાવો છો?
બીજા રાજ્યમાંથી યા તો કેટલીક વાર પરદેશથી પણ આયાત કરું છું.
તો પછી રાજ્યવેરો, નૂર કે કસ્ટમ ડ્યુટી ભરો.

આ વસ્તુઓ વેચ્યા પછી તમને નફો કેટલો મળે?
સારો એવો. પણ જેટલો વધુ મળે તેમ કોશિશ કરું છું.
તો પછી આવકવેરો ભરો.

તમારી પ્રોફિટમાં ભાગીદારી કઈ રીતે કરો છે?
ડિવીડેન્ડ દ્વારા ભાગીદારોને ચૂકવાય છે.
તો પછી ડિવીડેન્ડ ભાગીદારીવેરો ભરો.

તમારી વસ્તુઓનું ઉત્પાદન જાતે કરો છો કે આઉટસોર્સ?
ફેક્ટરીમાં પ્રોડક્શન થાય છે.
તો પછી એક્સાઈઝ-ડ્યુટી ભરો.

તમારો સ્ટાફ કેટલાં લોકોનો છે?
આશરે ૧૫૦ લોકોનો..
તો પછી સ્ટાફ વ્યવસાયવેરો ચૂકવો.

તમારા વેપારમાં લાખોનું ટર્ન-ઓવર થાય છે?
ક્યારે થાય ક્યારેક ન પણ થાય.
તો પછી જ્યારે થાય ત્યારે ટર્ન-ઓવર વેરો ભરો ને ના થાય તો લઘુત્તમ વ્યવસાય વેરો ભરો.

તમે ક્યારેય બેન્કમાંથી ૨૫૦૦૦ કે તેથી વધુની લોન…

View original post 193 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s